Salon

Nasz salon speł­nia naj­wyż­sze wymogi jako­ściowe i tech­niczne. Został specjal­nie zaprojektowany w taki spo­sób, aby nasi Klienci nie tylko mogli dokład­nie obej­rzeć każdy pojazd, ale także – dokonując wyboru – czuli się swobod­nie i komfortowo.